Ruiming


Het kan voorkomen dat er zich een situatie voordoet die het wenselijk/ noodzakelijk maakt de stoffelijke resten van de overledenen op te graven en deze te cremeren of herbegraven. Dit kan komen door ruimtegebrek, opheffing van een begraafplaats maar ook door familieomstandigheden.

Het opgraven en ruimen moet gebeuren met het grootst mogelijke respect voor de overledene en nabestaanden.

Alvorens er tot ruimen kan worden overgegaan is er een heel voortraject bewandeld omtrent wet- en regelgeving, maar ook voorbereidende werkzaamheden als afscherming, bebording plaatsen en het afvoeren van restmaterialen.

Buiks Hoveniers & Graszoden heeft ruime ervaring in het ruimen van zowel individuele graven als gehele begraafplaatsen.