Beheren

Begraafplaatsen zijn van onschatbare waarde als informatiebron van het verleden, maar vooral belangrijk als plaats van bezinning, herdenking en rouwverwerking. Dit betekent een voortdurende zorgplicht voor beheerders om de begraafplaats in optimale conditie te behouden. Zo is de beplanting een essentieel onderdeel van een begraafplaats. Denk aan monumentale bomen en heesters welke zonder deskundig onderhoud afbreuk doen aan de balans van de begraafplaats. Naast het groen zijn de grafvelden en de paden de hoofdstructuur van een begraafplaats. Ook deze elementen zijn onderhevig aan externe invloeden en behoeven onderhoud en renovatie. Buiks Hoveniers & Graszoden kan u uitstekend terzijde staan bij het maken van een beheersplan en het uitvoeren alle voorkomende werkzaamheden omtrent het onderhoud.