Openbaar Groen

De openbare ruimte is van iedereen. We wonen, werken, spelen, rijden en recreëren er. Op dat kruispunt van belangen wordt ruimte steeds schaarser. Daarom is doordacht ruimtebeheer belangrijker dan ooit. Buiks Hoveniers & Graszoden kijkt naar alle aspecten van onze stedelijke en landelijke omgeving. Met een groene bril, maar vanuit een breder perspectief: leefbaarheid.

Buiks Hoveniers & Graszoden heeft zijn sporen verdiend met het aanleggen, inrichten en beheren van de openbare ruimte. Hierbij kijken we naar alle facetten die onze leefomgeving beïnvloeden. Leefbaarheid en groen zijn in onze adviezen dan ook een verbindende factor.