Renoveren


Een begraafplaats is continu in beweging. Doordat de hedendaagse begraafplaats meer functies herbergt dan 20 jaar geleden, kan het daarom nodig zijn het evenwicht tussen de traditionele en moderne functies te zoeken.

Dit kan een renovatie betekenen waarbij het groen een zeer bepalend onderdeel is. Een juist bomen- en beplantingsplan geeft rust. Naast het groen zijn de grafvelden, bouwkundige elementen en paden de elementen die de sfeer bepalen.

Buiks Hoveniers & Graszoden kan zowel een renovatieplan voor u opstellen, als dit compleet voor u uitvoeren.