Groenkeur Groenvoorzieningen

De eisen aan het Groenkeur-certificaat Groenvoorzieningen zijn afgestemd op groenvoorzieners die actief zijn op de aanbestedingsmarkt voor gemeenten, overheid en bedrijfsleven. De eisen zijn afgestemd op het werk in het openbaar groen. Ook de basis voor veiligheid is geborgd. Bij projecten waar kwaliteit een kritische factor vormt voor bestendig beheer wordt het certificaat als inschrijfeis geadviseerd.

groenkeur-certificaat
De kracht van het kwaliteitskeurmerk Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Groenvoorzieningen zit in de meetbare vakbekwaamheidseis, gekoppeld aan de opleveringseisen conform RAW. Dit verplicht de groenvoorziener om jaarlijks bij de keuring van projecten te bewijzen dat de kwaliteitsdoelstellingen uit het bestek gehaald zijn.

Groenkeur en ISO 9001

In de meest recente beoordelingsrichtlijnen (versie 2012) voor de zakelijke markt is ISO 9001 volledig geïntegreerd. Tijdens een audit worden alle aspecten van het Groenkeur-kwaliteitsysteem gelijktijdig getoetst met ISO 9001.

logo-groenkeur